Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/u0080879/data/www/artbaltica.com/lit/bio/antanas.php:1) in /var/www/u0080879/data/www/artbaltica.com/lit/bio/antanas.php on line 2
Antom Ž Lietuvišką versija Русская версия English version


Antom Ž


Psichologija moko: apie ką žmogus bekalbėtų, o vis dėlto, visų pirma, jis kalba apie save patį...Vienu žodžiu, kalbėti yra rizikinga....Rašyti – juo labiau...

Tačiau, neišvengdamas konformizmo, privalau vis tik prisipažinti, jog aš esu Egipto saulės dievo RA palikuonis. Tai faktas. Pabandysiu įrodyti...Mano laimei, mano Mama (o Ji tuo neabejoja) yra pati tikriausia RA-gažinskaitė. Tai nesudėtinga patikrinti...Taigi belieka vien pridurti, kad mūsų patriarchui - susiklosčius istorinėms aplinkybėms, tačiau dabar jau dėl žinomų priežasčių - teko sprukti iš barbariškojo Egipto ir susirasti sau prieglobstį tarp civilizuotų aborigenų prie šventojo Nemuno. Aborigenai, savo ruožtu, tuomet ir „perkrikštijo“ manąjį patriarchą į Raga-žinską....Jiems tai reiškė raganių-žinį, t.y. žinantįjį bei regintįjį tai, ko patys nepajėgė įspoksoti.

2 Tėvelis gi mano taip pat yra tikroji dievo RA atžala – Jis kilęs iš šventosios RA-diškės! (S.Kalvarijos raj.)

Asmeniškai aš gimiau praėjusiame tūkstantmetyje... ir dėl savojo gimimo bemaž nesigailiu. Nors ir negimęs buvau puikus plaukikas ir, Mamos liudijimu, aktyvus futbolistas.

Per savojo egzistavimo tūkstantmetį be pastangų materializavau 3 knygas: 1 – poezija, 2 – proza, be to, iš savojo patriarcho barzdos pasigaminęs teptukus, sutvėriau apie 100 – 120 pasaulių ant drobės bei kartono.......trečdalis kurių – kaip mano sąmoningo dieviškumo įrodymas - lig šiolei dieviškai voliojasi mano dieviškoje dirbtuvėje. Tai irgi faktas.

Individo vienišumo pojūtis kai kuriose tautose yra itin neišvengiamas... todėl dalis ir manųjų kartoninių bei drobinių individų vengdami susinaikinimo paspruko į užsienius...

Tačiau psichologija visgi moko: apie ką, žmogau, bekalbėtum, o pirmiausia kalbėsi vis dėlto apie save patį....Beje, meno kūrinių ši nuoroda tiesiogiai, berods, neliečia...Tat tegu jie ir kalba....

Jūsų – laikinai sužmogėjęs – Antas Ž

P.S. Šiuo pseudonimu-autografu ženklinu ir savo žodinės kūrybos autorystę.

Pereiti į Antomo Ž paveikslų galeriją.


Gryžti į tinklapį Mūsų dailininkai


Яндекс цитирования